از اینجا عضو شوید
وارد شوید ثبت نام کنید

کرم اتوبرنز مدیسان

وضعیت ناموجود
رتبه ی این کالا: 0.0

کرم اتوبرنز
حاوی ماده موثره دی هیدروکسی استون.
حاوی روغن گیاهی هویج ( بتا کارتن + ویتامین E ) برای ایجاد رنگ برنزی سالم.
حاوی مواد مرطوب کننده قوی.
دی هیدروکـسـی استـون مصرفـی در کرم اتــو برنز مدیسـان بصورت لیپوزوم می باشد. به علت شباهت ساختاریی لیپوزوم با سلولهای پوست به راحتی می تواند وارد غشاء سلولی پوست شود و ماده موثره DHA را در لایه عمیق تری از سطح پوست رها سازد. این نوع DHA در مقایسه با DHA معمولی (که فقـط در سطح پوست باقی مانده و ایجاد رنگ درلایه شاخی و سطحی پوست می نماید.) سبب رنگی عمیق تر و نفوذ بیشتر و ماندگاری بالاتری بر روی پوست می شود.

روش مصرف:
پیش از آغاز مصرف کرم برنزه کننده مدیسان سطح پوست را کاملا تمیز و خشک نموده، سپس به تعداد کافی از کرم برنزه کننده بر روی پوست صورت، گردن و بدن مالیده شود. به طوری که یک لایه نازک بر روی پوست باقی بماند.
اثر برنزه کنندگی کرم 3 تا 6 ساعت پس از مصرف نمایان می گردد. جهت تثبیت رنگ، مصرف کرم را هر 12 ساعت یکبار به مدت 2 تا 4 روز تکرارکنید.

اضافه کردن به سبد خرید ادامه خرید

درباره این کالا بیشتر بدانید

کرم اتوبنز
حاوی ماده موثره دی هیدروکسی استون.
حاوی روغن گیاهی هویج ( بتا کارتن + ویتامین E ) برای ایجاد رنگ برنزی سالم.
حاوی مواد مرطوب کننده قوی.
دی هیدروکـسـی استـون مصرفـی در کرم اتــو برنز مدیسـان بصورت لیپوزوم می باشد. به علت شباهت ساختاریی لیپوزوم با سلولهای پوست به راحتی می تواند وارد غشاء سلولی پوست شود و ماده موثره DHA را در لایه عمیق تری از سطح پوست رها سازد. این نوع DHA در مقایسه با DHA معمولی (که فقـط در سطح پوست باقی مانده و ایجاد رنگ درلایه شاخی و سطحی پوست می نماید.) سبب رنگی عمیق تر و نفوذ بیشتر و ماندگاری بالاتری بر روی پوست می شود.

روش مصرف:
پیش از آغاز مصرف کرم برنزه کننده مدیسان سطح پوست را کاملا تمیز و خشک نموده، سپس به تعداد کافی از کرم برنزه کننده بر روی پوست صورت، گردن و بدن مالیده شود. به طوری که یک لایه نازک بر روی پوست باقی بماند.
اثر برنزه کنندگی کرم 3 تا 6 ساعت پس از مصرف نمایان می گردد. جهت تثبیت رنگ، مصرف کرم را هر 12 ساعت یکبار به مدت 2 تا 4 روز تکرارکنید


حاوی ماده موثره دی هیدروکسی استون.
حاوی روغن گیاهی هویج ( بتا کارتن + ویتامین E ) برای ایجاد رنگ برنزی سالم.
حاوی مواد مرطوب کننده قوی.
دی هیدروکـسـی استـون مصرفـی در کرم اتــو برنز مدیسـان بصورت لیپوزوم می باشد. به علت شباهت ساختاریی لیپوزوم با سلولهای پوست به راحتی می تواند وارد غشاء سلولی پوست شود و ماده موثره DHA را در لایه عمیق تری از سطح پوست رها سازد. این نوع DHA در مقایسه با DHA معمولی (که فقـط در سطح پوست باقی مانده و ایجاد رنگ درلایه شاخی و سطحی پوست می نماید.) سبب رنگی عمیق تر و نفوذ بیشتر و ماندگاری بالاتری بر روی پوست می شود.

روش مصرف:
پیش از آغاز مصرف کرم برنزه کننده مدیسان سطح پوست را کاملا تمیز و خشک نموده، سپس به تعداد کافی از کرم برنزه کننده بر روی پوست صورت، گردن و بدن مالیده شود. به طوری که یک لایه نازک بر روی پوست باقی بماند.
اثر برنزه کنندگی کرم 3 تا 6 ساعت پس از مصرف نمایان می گردد. جهت تثبیت رنگ، مصرف کرم را هر 12 ساعت یکبار به مدت 2 تا 4 روز تکرارکنید